Bahasa Indonesia-nya kata: lautang (Bahasa Bali)


Berikut terjemahan dari kata lautang:

Bahasa Indonesia-nya kata lautang: teruskan; selesai
Terjemahan bahasa bali lainnya:

lautteruskan; selesai
alaudsatu potong (pohon kelapa)
laudpotong;
siwa latrimalam Siwa beryoga panglong ke XIV bulan Magha; tidak makan tidak tidur 11/2 hari dan selalu mengingat dan bersembahyang kepada Siwa yang memberi rahmat
latrimalam;
latihadijerat
latihjerat;
benyah latighancur lebur
latighancur lebur
malastiupacara memandikan arca di laut atau di mata air yang keramat
lastiupacara memandikan arca di laut atau di mata air yang keramat
lasankadal
malarapandisebabkan
larapandisebabkan
malaradanberkurang
lawahkelelawar
lawaknama minuman
temu lawaknama minuman
lawangpintu;
ngelawangmembawa tontonan masuk desa keluar desa (pada hari raya)
lawas1 lama;2 ruas;
sakalawassetiap satu ruas
layatempat;
dewalayatempat Dewa;
layah1 lidah;2 lapar
layakmelengkungkan badan ke belakang;
nglayakmelengkungkan badan ke belakang;
nglangi layakberenang dada tampak di atas
layarlayar;
melayarberlayar

Cari terjemahan bahasa bali lainnya di Kamus Bahasa Bali Online Terlengkap